Договір публічної оферти
Терміни

Договір оферти — публічний договір з використання послуг Веб-сайту,
Веб-сайт – веб-сайт з доменним ім'ям http://mkmediagroup.tv/mediamanagement_basics і/або http://mkmediagroup.tv/,
Акцепт — повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по реєстрації на Веб-сайті,
Організатор — ФОП Поправка Микола Володимирович.
Користувач — фізична особа, фізична особа-підприємець та/або юридична особа, яка акцептувала оферту, що міститься в даному договорі публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті.
Подія — курс, тематичний тренінг, семінар, конференція, майстер-клас в форматі вебінару або онлайн консультації та інші дистанційні заходи подібного роду, які організовує Організатор за допомогою сервісів Веб-сайту.
Платіжна система — платіжна система Visa International, MasterCard International та інші платіжні засоби, які приймаються Банками до обслуговування.
Платіж — розпорядження на оплату, вчинене Користувачем за допомогою сервісу приймання платежів з метою внесення оплати Організатору за послуги.


1. Загальні положення

1.1. ФОП Поправка Микола Володимирович, «надалі – Організатор», пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування Веб-сайтом на зазначених нижче умовах:

1.2. Договір оферти (надалі — «Договір») у випадку прийняття її Користувачем, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, та укладається в особливому порядку: шляхом прийняття всіх умов Договору без підписання сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 634, 635, 642 Цивільного кодексу України та є рівнозначним договору, підписаному сторонами , до якого приєднується Користувач, з моменту Акцепту останнім умов цієї оферти, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) з такого іншого електронного документа або на такий інший електронний документ.

1.3. Для того, щоб прийняти цю оферту і укласти договір, Користувач повинен здійснити Акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання договору на умовах, викладених в оферті в п.3.

Акцепт Користувача надається шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз'яснено в цій оферті або в інформаційній системі, в якій розміщено таку оферту (пропозицію), і ці роз'яснення логічно пов'язані з нею.

Діями Користувача, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір і акцептом цієї оферти є реєстрація Користувача на Веб-сайті.

З моменту реєстрації (замовлення), Користувач автоматично приймає умови цього Договору, і з цього моменту Договір вважається укладеним без його підписання сторонами у кожному окремому випадку. Інформаційна система (сайти, або веб-сторінки) Організатора не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відповідної відмітки Користувачем про надання згоди на прийняття цієї оферти.

1.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх її умов, без будь-яких виключень та/або обмежень, набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Користувачем акцепту.

1.5. У разі незгоди з умовами Угоди повністю або в будь-якій частині Користувач не повинен реєструватися на Сайті і зобов'язаний утримуватися від використання будь-яких сервісів.

1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.7. Користувач погоджується з тим, що умови цього Договору в майбутньому можуть бути змінені Організатором шляхом розміщення чинній редакції цього Договору на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Договору, Організатор залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

2. Предмет Договору

2.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Організатором всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.

2.2. Організатор в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов'язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цього Договору.

2.3. Сторони обізнані, що Організатор лише розміщує на своєму сайті посилання у вигляді логотипу платіжного сервісу з метою подальшого переходу для виконання операцій оплати через обраний платіжний сервіс за здійснені на сайті Замовлення.

2.4. Організатор не гарантує та не забезпечує зберігання інформації про здійснені платежі за допомогою платіжних сервісів, які здійснює Користувач при обранні платних послуг на сайті Організатор.

3. Реєстрація користувача на веб-сайті

3.1. Надання Користувачеві доступу до сервісів Веб-сайту можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті (створення Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного аккаунта). Реєстраційний аккаунт повинен містити логін користувача (Ім'я Користувача), адресу його електронної пошти, номер телефону і пароль.

3.2. Реєстрація користувача на Веб-сайті є безкоштовною і добровільною.

3.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.

3.4. Реєстрація Користувача надається у формі беззастережного прийняття всіх умов Договору, шляхом заповнення онлайн-форми на подію, захід, консультацію, практикум, курс, тренінг, семінар, вебінар, майстер-клас, бізнес-сніданок, міт-ап, нетворкінг, онлайн-трансляцію, трансляцію відеозапису, зустріч тощо (надалі – «Подія»), на відповідних веб-сторінках з описом змісту і інших умов Подій за адресами в домені http://mkmediagroup.tv/mediamanagement_basics і/або http://mkmediagroup.tv/ шляхом послідовного:

  • проставлення відмітки (натискання на одну з кнопок/посилань "Зареєструватися" або "Оплатити" або на аналогічні кнопки/посилання), із опису і змісту якої однозначно зрозуміло, яка наступна дія вчинятиметься при натисканні на посилання) і

  • наступного переходу за такими посиланнями і текстового заповнення, проставлення відміток, або вибору в онлайн-формах альтернативних даних, необхідних або достатніх, для того щоб:

  • обрати істотні умови, якщо є альтернатива їх вибору за ціною, строками чи іншими умовами прийняття пропозиції, або вказати їх самостійно, і/або

  • ідентифікувати особу Користувача з метою укладення і/або виконання договору, і/або

  • обрати спосіб оплати і/або здійснити оплату певним способом, і/або

  • проставлення відмітки (активації відповідної опції/ кнопки/ проставлення "галочки") про прийняття цієї оферти, після чого відповідь Користувача вважається завершеною і наданою, а оферта – прийнятою Користувачем.

Проставлення відмітки (активації відповідної опції/ кнопки/ проставлення "галочки") про надання згоди на прийняття цієї оферти, означає також надання згоди на обробку персональних даних Користувача.

3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Організатор приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем логін (ім'я, нікнейм) і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Особисту сторінку останнього на Веб-сайті.

3.6. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які з цього випливають.

3.7. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля. При виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити Організатора про цю обставину.

3.8. Організатор ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської картки. У разі появи таких запитів (на Веб-сайті або в вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Веб-сайту та повідомити про це Організатора.

3.9. Організатор ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Організатору вказаний Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на Веб-сайті в зашифрованому вигляді.

3.10. У разі втрати Користувачем аутентифікаційних даних для доступу на Веб-сайт, або при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації, повторне повідомлення Користувачу втрачених даних і / або зміна нікнейма або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням сервісів веб-сайту, а також Організатором за письмовим запитом Користувача із зазначенням в такому запиті прізвища, імені та по-батькові/найменування організації Користувача, нікнейма і / або ідентифікаційного номера Користувача, також з наданням на запит Організатора копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувачем участі в Події (платіжного доручення, квитанції і т.д.). Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації або в запиті Користувача, Організатор зробить все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його Особистих даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.

4. Права та обов'язки Організатора

4.1. Організатор бере на себе обов'язок якісно надавати послуги Користувачу відповідно до обраної ним Події. Організатор має право залучати для надання послуг найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Організатора.

4.2. Організатор повинен інформувати Користувача про статус виконання Заявки і про факт здійснення успішної оплати вартості участі в Події. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.

4.3. Організатор несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов даного Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Організатора відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.

4.4. Організатор не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.

4.5. У випадку, якщо Подія передбачає видачу сертифікату/свідоцтва або іншого аналогічного документа про проходження навчання чи підтвердження кваліфікації, то Організатор надсилає сертифікат/свідоцтво про проходження Події Користувачу протягом 7-ми днів після її завершення в електронному вигляді.

4.6. Організатор має право:

4.6.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.

4.6.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.

4.6.3. Консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати вартості участі в Події, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при реєстрації на Веб-сайті.

4.6.4. У будь-який час змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Веб-сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Організатор рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цього Договору на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Організатором змін і / або доповнень до Договору означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.

4.6.5. Переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

4.6.6. Розірвати укладений за цією офертою Договір в односторонньому порядку і припинити надання послуг Користувачу у випадку, якщо Користувач порушив свої обов'язки за укладеним Договором, що призвело до неможливості успішно пройти (виконати) програму Події. Повернення передплати, здійсненої Користувачу на дату розірвання цієї Оферти/Договору, в цьому випадку не здійснюється.

4.6.7. У разі порушення Користувачем умов цієї оферти, Організатор має право блокувати обліковий запис Користувача, або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки або без такого повідомлення.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Веб-сайту до моменту початку користування сервісами Веб-сайту.

5.2. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Подій, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Організатором до оформлення Заявки. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.

5.3. Користувач зобов'язаний оплачувати послуги Організатора у розмірі, в терміни та у порядку, вказаних Організатором за адресами в домені http://mkmediagroup.tv/mediamanagement_basics і/або http://mkmediagroup.tv/ та/або згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Користувача.

5.4. Для здійснення передоплати послуг Користувач може обрати будь яку Платіжну систему, інформація про яку розміщена на сайті Організатора.

5.5. Користувач зобов'язаний дотримуватися розкладу занять та програми Події, виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані інформаційні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані інформаційні та методичні матеріали третім особам.

5.6. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета і т.д.). Організатор не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, не залежних від Організатора.

5.7. За умови виконання цієї Оферти/Договору, Користувач впродовж 10 днів має право на перегляд відеозапису пропущеної Події, у випадку здійснення такого відеозапису Організатором та якщо програмою Події передбачено здійснення такого відеозапису.

5.8. Користувач має право відмовитися від укладеного за цією офертою договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 10 днів до початку Події.

5.9. Організатор забезпечує повернення коштів, в разі передчасної відмови Користувача від участі в Події на наступних умовах та в наступному розмірі:

  • при відмові більш ніж за 10 календарних днів до початку Події повертається вся сума.

  • при відмові у період менш ніж за 10 календарних днів до початку Події або у разі запізнення на Подію або перебування не весь період Події з будь-яких причин (незалежних від Організатора) вартість за невикористані години не повертається.

5.10. Користувач не має права:

5.10.1. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, пропонованих на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Організатора.

5.10.2. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу, що міститься в ньому.

5.10.3. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.

5.10.4. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

5.10.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

5.10.6. Розміщувати на Сайті і направляти через / за допомогою Веб-сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.

5.11. У випадку порушення Користувачем обов'язків, передбачених цим пунктом, Організатор має право розірвати Договір в односторонньому порядку та припинити доступ до Особистого кабінету Користувача, при цьому продовжують діяти умови п. 8 цього Договору.

6. Порядок надання послуг

6.1. Акцепт цієї оферти, способом передбаченим у ній і/або оплата оформленого належним чином рахунка/інвойсу/рахунка-фактури є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з надання послуг без складання акту наданих послуг.

6.2. Акт наданих послуг з Користувачем (юридичною особою, фізичною особою, в тому числі фізичною особою-підприємцем) надається лише на вимогу Користувача.

6.3. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі відносини.

7. Вартість послуг та порядок оплати

7.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до вартості кожної конкретної Події і/або діючих тарифів і/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені http://mkmediagroup.tv/mediamanagement_basics і/або http://mkmediagroup.tv/ або надсилаються на адресу електронної пошти Користувача. Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України.

7.2. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний рахунок Організатора не пізніше строків, що вказані за адресами в домені http://mkmediagroup.tv/mediamanagement_basics і/або http://mkmediagroup.tv/. та/або згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Користувача. Оплата вважається внесеною з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Організатора.

7.3. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність введення банківських реквізитів здійснених ним платежів.

7.4. У разі, якщо Подія не відбудеться з вини Організатора, грошові кошти, отримані Організатором від Користувача в якості оплати участі в такій Події, підлягають поверненню Користувачу протягом 30 днів з дати скасування Події або можуть бути зараховані в рахунок оплати іншої Події.

7.5. Організатор має право запросити у Користувача, а Користувач зобов'язується надати банківську виписку, що стосується Користувача, для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою вартості участі Користувача в Події, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законодавством, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

8. Конфіденційність, захист комерційної таємниці і прав інтелектуальної власності

8.1. Вся інформація, надана Сторонами одна одній на виконання укладеного Договору, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбаченими умовами цього Договору. Вся інформація і матеріали Організатора захищені авторським правом або іншими правами інтелектуальної власності. Організатор надає право Користувачу використовувати отриману інформацію і матеріали лише в особистих цілях і забороняє їх використання будь-яким іншим способом в т. ч. передачу іншим особам, розповсюдження, копіювання, тиражування тощо.

8.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Організатора. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Організатором.

8.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Організатора та / або її партнерів. Використання програмного забезпечення Події регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення.

8.4. У випадку порушення сторонами умов про конфіденційність, захист комерційної таємниці, інших прав інтелектуальної власності Організатора, Користувач відшкодовує Організатору нанесені в результаті цього збитки. Порушенням вважається використання Користувачем інтелектуальної власності Організатора будь-яким способом або з будь-якою метою, без окремої письмової згоди Організатора, крім споживання Користувачем в особистих некомерційних цілях з метою інформування Користувача.

8.5. Сторони зобов'язуються і гарантують одна одній дотримання умов конфіденційності та нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Сторін, що стала їм відома в процесі та внаслідок виконання цього Договору та протягом трьох років після припинення його дії. Такі відомості не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін цього Договору, крім випадків передбачених законодавством.

8.6. Згідно з цим Договором, комерційною таємницею суб'єкта господарювання є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких будь-яким способом, може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, крім відомостей, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці.

8.7. Відомостями вважається інформація про суб'єкт господарювання, що може передаватися усно, письмово, в електронній формі, засобами зв'язку, шляхом внесення на електронні носії, фотографування, звукозапису, кіно -, відео зйомки або будь-яким іншим способом.

8.8. Відомості, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці, є конфіденційною інформацією суб'єкта господарювання, крім відомостей, що відповідно до чинного законодавства підлягають обов'язковому оголошенню. Такі відомості надаються виключно відповідним органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам в межах їх компетенції, на їхні обов'язкові письмові запити (вимоги), відповідно до чинного законодавства.

8.9. Сторони усвідомлюють, що якісне надання послуг Організатором у великій мірі залежить від використання прав інтелектуальної власності Організатора, технології надання послуг та ноу-хау Організатора.

8.10. Сторони погодилися виконувати умови, щодо захисту прав інтелектуальної власності Організатора, зокрема щодо контролю та обмеження ймовірних або можливих у майбутньому офіційних трудових та/або цивільно-правових відносин та/або фактичних (неофіційних) позадоговірних відносин фахівців Організатора та/або його пов'язаних осіб із Користувачем та/або його пов'язаними особами.

8.11. З метою захисту прав інтелектуальної власності Організатора, Користувач та/або його пов'язані особи не мають права без згоди Організатора і не повинні вступати прямо або опосередковано в офіційні трудові та/або цивільно-правові відносини та/або фактичні (неофіційні) позадоговірні відносини з фахівцями Організатора щодо виконання такими фахівцями функцій або обов'язків Організатора, передбачених цим Договором або іншим договором про надання послуг Користувачу Організатором, протягом 3 (трьох) років з моменту припинення договірних відносин між Користувачем і Організатором, або між фахівцем Організатора і Організатором.

У випадку порушення Користувачем або та/або його пов'язаними особами обов'язків, передбачених цим пунктом Користувач сплачує Організатору на його вимогу, 20 (двадцяти) кратну вартість послуг за цією Офертою/Договором за кожний випадок такого порушення.

8.12. Сторони погодилися, що ця умова цього Договору не спрямована на обмеження трудових або особистих немайнових прав фахівців/представників Організатора, а лише має на меті захисту прав інтелектуальної власності Організатора та справедливу компенсацію Організатору у випадку порушення Користувачем своїх зобов'язань.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори та розбіжності, котрі можуть виникнути між Сторонами з питань, що пов'язані із виконанням цього Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.

9.2. Цей Договір передбачає претензійний порядок вирішення спорів шляхом обміну письмовими претензіями та відповідями на них.

9.3. Якщо Сторони не досягнуть згоди у вирішення таких суперечок та розбіжностей шляхом проведення попередніх переговорів, спір передається на вирішення в установленому чинним законодавством порядку до відповідного Господарського суду України, що знаходиться за місцезнаходженням Організатора.

10. Відповідальність сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору, зокрема, Організатор за якість та своєчасність надання послуг, а Користувач за достовірність, належність і своєчасність надання інформації, необхідної для виконання цього Договору.

10.2. Організатор не надає гарантій та не відповідає за фактичне застосування Користувачем набутих знань (але при цьому повністю відповідає за їх дієвість та застосовність), – коректне застосування набутих знань є повністю відповідальністю Користувача.

10.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором згідно з вимогами чинного законодавства України та цим Договором.

10.4. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати всі збитки, завдані таким порушенням.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, що встановлені цим Договором, якщо таке невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили («форс-мажору»).

11.2. Під обставинами непереборної сили («форс-мажором») в цьому Договорі маються на увазі будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Сторін, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови дотримання звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.3. Сторона, що опинилася під впливом непереборної сили («форс-мажору»), зобов'язана негайно (наскільки це дозволяють обставини), але не пізніше 10 днів з моменту настання таких обставин, повідомити іншу Сторону про виникнення, характер та можливу тривалість обставин непереборної сили («форс-мажору»).

11.4. Час дії обставин непереборної сили («форс-мажору») продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.5. Належним доказом наявності обставин непереборної сили і терміну їх дії є довідки видані Торгово-Промисловою Палатою України.

11.6. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

11.7. При виникненні обставин непереборної сили, які настали після укладення даної Угоди, термін виконання зобов'язань переноситься на час, на протязі якого будуть діяти такі обставини, але не більше, ніж на 30 днів. Якщо ці обставини тривають понад один місяць, Сторони проведуть переговори з метою досягнення прийнятного рішення для обох Сторін.

11.8. У випадку розірвання договору через форс-мажорні обставини, розрахунки між сторонами здійснюються відповідно до цього Договору.

12. Строк дії укладеного договору

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Подію.

12.2. Цей Договір є безстроковим та обмежується лише часом функціонування сайту, за виключенням випадків, перерахованих у п. 4, 5, 8 Договору.

12.3. Припинення Договору з будь-яких підстав (закінчення строку, за рішенням суду, за згодою сторін тощо) не звільняє сторони від виконання обов'язків невиконаних на момент припинення.

Відомості про Організатора:
ФОП ПОПРАВКА МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ЄДРПОУ 3285116276
Адреса електронної пошти: osvita@mkmediagroup.tv